Πώς τρέχουμε email marketing εκστρατείες;

Ποια είναι η καλύτερη ώρα και μέρα για να στείλουμε emails;

A guy working on his laptop. In the desk there are books and a plant. The guy is wearing a white shirt and glasses.

Τι είναι το email marketing;

Το email marketing είναι όλες οι ενέργειες επικοινωνίας με κάθε είδους email, δηλαδή η δημιουργία και η αποστολή κάθε είδους email στους χρήστες που έχουμε αποκτήσει το email τους.

Newsletter vs email: Ποια η διαφορά τους;

Το newsletter είναι ένα email που στέλνεται όχι τόσο συχνά (1–3 φορές το μήνα) και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με tips, νέα, updates σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης που το αποστέλλει. Το email είναι η γενική κατηγορία που ανήκει το newsletter και μπορεί να έχει ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή προωθητικό χαρακτήρα.

Πώς φτιάχνουμε ένα email-newsletter;

 1. Χρησιμοποιούμε ένα email marketing tool, που μας βοηθάει στην οργάνωση των email εκστρατειών μας, των λιστών με τα emails από τους πελάτες μας, την δημιουργία και τον σχεδιασμό του. Μια από τις πιο γνωστές πλατφόρμες για email campaigns είναι το MailChimp. Υπάρχουν και ελληνικές πλατφόρμες όπως το Moosend.
 2. Ανεβάζουμε τα data μας. Εδώ εννοούμε τις λίστες χρηστών με τα emails τους, οι οποίοι θα είναι οι παραλήπτες των email εκστρατειών μας. Φροντίζουμε να έχουν αποκτηθεί νόμιμα με τη συγκατάθεση των χρηστών. Αν γίνει διαφορετικά, τότε μπορεί το email της εταιρείας μας να θεωρηθεί spam και να μην λαμβάνουν οι χρήστες τα email μας.
 3. Δημιουργούμε campaigns. Μέσα στο email marketing tool δημιουργούμε templates για το email μας, ώστε να φαίνεται αισθητικά αρεστό από το χρήστη. Υπάρχουν πολλές επιλογές στις πλατφόρμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Έτσι φροντίζουμε για το design του email. Έπειτα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο του email. Τι θα γράψουμε και πώς; Θα συνοδεύεται από φωτογραφία; Μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε διαφορετικό template για διαφορετικά περιεχόμενα. Ένα newsletter μπορεί να έχει διαφορετικό template από ένα promotional email.
 4. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μετά την αποστολή του email ή του newsletter κοιτάμε ποιο ήταν το ποσοστό των χρηστών που άνοιξαν το email (open rate) και πόσο ήταν το ποσοστό των χρηστών που πάτησαν κάποιο button (click rate). Μπορούμε επίσης να δούμε αν υπήρχαν απεγγραφές από τη λίστα μας και από ποιες τοποθεσίες βλέπουν το email μας.

Ποιοι τύποι emails υπάρχουν;

Δημιουργούμε διάφορα emails. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο email μόνο ως ανακοίνωση για κάποιο γεγονός που αφορά την εταιρεία μας.

Τι μπορούμε να κάνουμε με τα email marketing tools;

 1. Audiences: Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα data των χρηστών μας, να διαχειριστούμε τυχόν απεγγραφές από τη λίστα.
 2. Templates: Χρησιμοποιούμε έτοιμα templates ή templates που τα δημιουργούμε εμείς. Μπορούμε να δημιουργήσουμε emails με κώδικα προγραμματισμού html ή με πιο απλό τρόπο, δηλαδή με έτοιμα εργαλεία που δίνει η πλατφόρμα.
 3. Campaigns: Στέλνουμε συγκεκριμένα emails στα audiences μας.
 4. Monitoring: Βλέπουμε τα αποτελέσματα/metrics των email campaigns μας.

Ποιες ώρες και μέρες είναι οι κατάλληλες για newsletters;

Ποιες είναι οι κατάλληλες πρακτικές για ένα newsletter;

Emojis στο subject του email

Τι πρέπει να περιέχει ένα newsletter;

 1. Τα emails πρέπει να περιέχουν προσωποποιημένα μηνύματα. Αυτό αυξάνει κατά 55% τα clicks και φυσικά μειώνει το spamming. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε διαφορετικό περιεχόμενο βάσει φύλου ή ηλικίας.
 2. Χρειάζεται να δώσουμε προσοχή στα headings ή αλλιώς τους τίτλους του περιεχομένου του email. Βοηθούν στην κατανόηση και οργανώνουν το περιεχόμενο μας.
 3. Μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε φωτογραφίες ή γραφιστικά γιατί εντυπωσιάζουν και βοηθούν στα conversions.
 4. Χρησιμοποιούμε πάντα alt text στις φωτογραφίες γιατί μερικές φορές δεν εμφανίζονται σωστά και ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να δει, αλλά επίσης και για έναν πιο σημαντικό λόγο, για τους screen readers των τυφλών.
 5. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε call to action buttons αντί για κείμενα. Αυτά αυξάνουν κατά 38% τα clicks.
 6. Τέλος, χρησιμοποιούμε social sharing icons γιατί βοηθούν στα referrals, δηλαδή αν θέλουν οι παραλήπτες να μοιραστούν το email μας στο προφιλ τους στα social media.

Τι πρέπει να συμπεριλάβουμε στο email footer;

 1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα επιβάλλονται από την νομοθεσία, οπότε είναι υποχρεωτικά να βρίσκονται στο footer του email.
 2. To one-click unsubscribe επιβάλλεται και αυτό από την νομοθεσία. Όποιο email δεν το έχει είναι παράνομο.
 3. Μια καλή πρακτική είναι να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζει ο παραλήπτης τις προτιμήσεις του ή τα δεδομένα του στο email footer.

--

--

Learn. Transform. Thrive.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store